Ποιμαντικές Δραστηριότητες

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ΔρυϊνουπόλεωςΠωγωνιανῆς καί Κονίτσης, παρά τό ὀλιγάνθρωπον καί τῶν δύο ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καί Κονίτσης, προσπαθεῖ, ἀξιοποιῶντας κάθε πρόσφορο μέσο, νά βρίσκεται μέ κάθε εὐκαιρία στό πλευρό τοῦ ποιμνίου της. Παράλληλα γίνεται μεγάλη προσπάθεια νά συμπαρίσταται ὅσο είναι δυνατόν στίς μεγάλες ἀνάγκες τοῦ μαρτυρικοῦ Βορειοπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος φυλάττει σήμερα τίς σύγχρονες Θερμοπύλες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στίς πόλεις καί τά χωριά τῆς Βορείου Ἠπείρου.

 

Οἱ τρόποι δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι πάρα πολλοί. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται:

 • Ἡ ὑποδειγματική τέλεση, ἀνελλιπῶς, τῆς Θείας Λειτουργίας. 
 • Ἡ λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
 • Ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.
 • Ἡ πραγματοποίηση κηρυγμάτων κατά τήν διάρκεια διαφόρων ἀκολουθιῶν.
 • Ἡ διανομή τροφίμων καί ἡ οἰκονομική ἐνίσχυση ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας. στ) Ἡ πραγματοποίηση ἐπισκέψεων στό 583 Μ.Τ.Π. Κονίτσης καί τά φυλάκια τῆς περιοχῆς εὐθύνης αὐτοῦ. 
 • Ἡ λειτουργία Κατηχητικῶν Σχολείων.
 • Ἡ λειτουργία Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 
 • Ἡ λειτουργία τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «ΡΑΔΙΟ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΗ 89FM». 
 • Ἡ λειτουργία τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
 • Ἡ πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων πνευματικοῦ καί ἐθνικοῦ περιεχομένου.
 • Ἡ λειτουργία Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων. 
 • Ἡ λειτουργία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. 
 • Ἡ λειτουργία Ἐκθέσεως Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν.
 • Ἡ λειτουργία Ἐκθέσεως Χριστιανικοῦ Βιβλίου.
 • Ἡ ἔκδοση φυλλαδίων καί βιβλίων, καθώς και Ποιμαντορικῶν Ἐγκυκλίων.
 • Ἡ διανομή φυλλαδίων καί βιβλίων. 

 

Στόν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου καί στούς ἐκεῖ εὑρισκομένους Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, πραγματοποιοῦνται, ὅσον ἔνεστι: 

 • Ἡ προώθηση εἰκόνων καί λειτουργικῶν σκευῶν. 
 • Ἡ λειτουργία Φροντιστηρίων Ἑλληνικῆς γλῶσσας. 
 • Ἡ συνεισφορά στήν ἐπισκευή, τήν ἀνέγερση καί τόν ἐξοπλισμό Ἱερῶν Ναῶν. 
 • Ἡ ἀποστολή φαρμάκων καί λοιποῦ νοσηλευτικοῦ ὑλικοῦ.
 • Ἡ ἀποστολή γραφικῆς ὕλης καί λοιποῦ σχολικοῦ ὑλικοῦ.     

Δείτε
ακόμη ...

Αίθουσες – Πνευματικά Κέντρα

Αίθουσες – Πνευματικά Κέντρα

Ιερατικά Συνέδρια

Ιερατικά Συνέδρια

Πνευματική Διακονία

Πνευματική Διακονία