Εξυπηρέτησις Κοινού

Έγγραφα περί βαπτίσεων

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ TOY ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Έγγραφα περί τελέσεως και μη τελέσεως γάμων

  • ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΜΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
  • ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΓΑΜΟΙ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

Έγγραφα περί μνημόσυνων

  • ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
  • ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ