Φιλάδελφος Διακονία

Ιατρών Επίσκεψις

Ἡ ἀκριτική καί ἐμπερίστατος Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, προσπαθεῖ συνεχῶς νά ἀνακαλύπτει νέους τρόπους προσφορᾶς πρός τόν ἔχοντα ἀνάγκη καί τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, ἰδίως κατά τούς τελευταίους καιρούς, πού ὁλόκληρη ἡ Πατρίδα μας πλήττεται ἀπό τήν μεγάλη οἰκονομική κρίση. Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ εὑρισκόμενες μακρυά ἀπό τά ἀστικά κέντρα ἀκριτικές ἤ δυσπρόσιτες περιοχές, εἶναι αὐτό τῆς παροχῆς πρωτοβάθμιας ἤ δευτεροβάθμιας περιθάλψεως. Αὐτό, μάλιστα, γίνεται πιό δύσκολο σέ πληθυσμούς μέ μεγάλο μέσο ὅρο ἡλικίας, ἤ πολλαπλᾶ προβλήματα ὑγείας.

Ὡς γνωστόν ὁ Μή Κυβερνητικός Ὀργανισμός «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», πού ἀνήκει στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν (Ι.Σ.Α.), συνεργάζονται ἀπό πολλῶν ἐτῶν, πραγματοποιῶντας σέ ὅλη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια δράσεις, μέ τήν ἐπωνυμία «ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Κατ’ αὐτές, μεταξύ ἄλλων, προγραμματίζονται ὀλιγομελεῖς ἀποστολές ἐθελοντῶν ἰατρῶν διαφόρων εἰδικοτήτων καί εἰδικοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, πού ἐπισκέπτονται διάφορες, κυρίως ἀκριτικές, περιοχές, καί πραγματοποιοῦν δωρεάν ἐξετάσεις καί ἰατρικές ἐπισκέψεις σέ κατοίκους αὐτῶν τῶν περιοχῶν.

Τόν μῆνα Μάρτιο τοῦ ἔτους 2019, ἡ Ἱερά Μητρόπολη, κατόπιν προτάσεως τῆς ἐν Ἀθήναις συνεργάτιδος αὐτῆς, ἀλλά καί τοῦ Ι.Σ.Α. κ. Στυλιανῆς Ψωμᾶ, ἦλθε σέ τηλεφωνική ἐπαφή μέ τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν καί τόν Καθηγητή Ἰατρικῆς καί μέλος τοῦ Ι.Σ.Α. κ. Νικόλαο Καλλιακμάνη, ἐθελοντή ἰατρό μέ πολυετῆ ἐμπειρία καί ὑπηρεσία σέ διάφορες δημόσιες καί ἰδιωτικές μονάδες ὑγείας. Κατ’ αὐτήν, τέθηκε το αἴτημα πραγματοποιήσεως ἐπισκέψεως τοῦ «ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στήν ἀκριτική Κόνιτσα. Ὑπῆρξε ἄμεσα θετική ἀνταπόκριση, καί πολύ σύντομα πραγματοποιήθηκε ἡ 1η «ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀπό 4 ἕως 7 Ἀπριλίου 2019, μέ μεγάλη ἐπιτυχία, παρά τό σχετικά μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας. Μιά ἐκλεκτή ὁμάδα ἐθελοντῶν ἰατρῶν καί βοηθῶν αὐτῶν, ἐξέτασε 119 ἀσθενεῖς, ἐνῶ πραγματοποιήθηκαν 53 ὑπέρηχοι καί 12 Test-Pap, στούς χώρους τῆς «Πνευματικῆς Στέγης Κονίτσης». Ἐπίσης, οἱ ἐθελοντές ἰατροί προσέφεραν τίς ὑπηρεσίες τους στό σύνολο τῶν τροφίμων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ». 

Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῆς ἐν Κονίτσῃ 1ης «ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ», ὁδήγησε στήν ὑποβολή νέου αἰτήματος πρός τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν, γιά νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἴδια δράση, αὐτή τή φορά στό ἐπίσης ἀκριτικό Δελβινάκι. Ὑπῆρξε ἐκ νέου ἄμεση θετική ἀνταπόκριση, καί ὁμάδα ἰατρῶν καί εἰδικοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ βρέθηκε στό Δελβινάκι ἀπό 19 ἕως καί 22 Σεπτεμβρίου 2019. Ἡ ἐπτυχία ὑπῆρξε ἀκόμη μεγαλύτερη αὐτή τή φορά. Ἐξετάσθηκαν 373 ἀσθενεῖς, ἐνῶ πραγματοποιήθηκαν 75 ὑπέρηχοι καί triplex ἀγγείων, 98 triplex καρδιᾶς καί ἠλεκτροκαρδιογραφήματα, καί 13 Test-Pap, στούς φιλόξενους χώρους τοῦ Κέντρου Ὑγείας Δελβινακίου. Παράλληλα ἐξετάσθηκαν 80 παιδιά, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί ἀπό τά παραρτήματα Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης τῆς «ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», ἡ ὁποία, μάλιστα, παραχώρησε δωρεάν τόν ξενῶνα της στό Δελβινάκι γιά τήν διαμονή τῶν ἐθελοντῶν. Στό κλιμάκιο τῶν ἰατρῶν καί βοηθῶν των, παραχωρήθηκαν ὅλοι οἱ χῶροι τοῦ Κ.Υ., ἐνῶ ὅλο τό προσωπικό, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἰατρό Μικροβιολόγο – Διευθύντρια τοῦ Κ.Υ. κ. Μαρία Ξεκάρφωτου καί τόν Διοικητικό Προϊστάμενο κ. Ἀριστοτέλη Βίλλη, ἔδωσαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους συνεργαζόμενοι ἄψογα σέ ὅλα μέ τούς ἐθελοντές ἰατρούς καί τό εἰδικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ἐπίσης, τό κλιμάκιο ἐπισκέφθηκε ὁ Περιφερειάρχης Ἠπείρου κ. Ἀλέξανδρος Καχριμάνης καί ὁ Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντῖνος Καψάλης, ἐνῶ τόσο ὁ Δῆμος Πωγωνίου ὅσο καί οἱ τοπικοί φορεῖς τοῦ Δελβινακίου ἀγκάλιασαν μέ ἀγάπη καί ζεστασιά τήν ὅλη προσπάθεια.

Σημειώνεται ὅτι μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, τό «ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», δώρισε ἕναν ὁλοκαίνουργιο ἠλεκτροκαρδιογράφο στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης.  

Τό πιό εὐχάριστο νέο, ὅμως, ἦλθε μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς 2ας «ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ», καθώς δόθηκε ἡ ὑπόσχεση ὅτι, Θεοῦ θέλοντος, ἡ δράση αὐτή θά πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο, τόσο στό Δελβινάκι ὅσο καί στήν Κόνιτσα. Καί τοῦτο γιατί οἱ ἐθελοντές ἐπέστρεψαν γιά μιά ἀκόμη φορά στήν βάση τους μέ τίς καλλίτερες τῶν ἐντυπώσεων, ἀλλά καί ἀντιλαμβανόμενοι τίς τεράστιες ἰατρικές ἀνάγκες τῆς ἀκριτικῆς ἐπαρχίας καί τῶν κατοίκων της.  

Δείτε
ακόμη ...

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Οικοτροφείο Αρρένων

Οικοτροφείο Αρρένων

Οικοτροφείο Θηλέων

Οικοτροφείο Θηλέων

Διανομή Τροφίμων

Διανομή Τροφίμων