Διοίκησις Ιεράς Μητροπόλεως

Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ ΚΑΙ  ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ (Τρεμπέλας) ἐγεννήθη τὸ 1939 εἰς Πάτρας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ (Οἰκονομίδη) Διάκονος (1968) καὶ Πρεσβύτερος (1969), λαβὼν καὶ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τοῦ ἔτους 1967 μέχρι τῆς ἐκλογῆς του ὡς Μητροπολίτου ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ (1967-1968 λαϊκός, 1968-69 Διάκονος, 1969-1995 Ἀρχιμανδρίτης – τακτικός Ἱεροκήρυξ). Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἐξελέγη ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 25/1/1995, και ὲχειροτονήθη την 28/1/95, εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων Ἀθηνῶν, ἐνεθρονίσθῃ δε εἰς Δελβινάκιον καί Κόνιτσαν τήν 1/4/1995.

ΦΗΜΗ

Ἀνδρέου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου πᾶσης Βορείου Ἠπείρου· ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.

Ἔγγραφα χειροτονίας, ἀναγνωρίσεως καί καταστάσεως Σεβ. Μητρ. κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 • ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 • ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤOY
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Τηλεφωνικὸς Κατάλογος

 • Δευτέρα 08:30 – 12:00
  2657022203 (Δελβινάκιον)
 • Τετάρτη 09:00 – 12:00
  2655022273 (Κόνιτσα) | 2655022882 (Κόνιτσα)
 • Τηλεομοιότυπο (fax):
  2655029370 (Κόνιτσα)

Διοικητική Διάρθρωσις

Γραφεία Ἱεράς Μητροπόλεως:

 • Ἑδρα: ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ (Τ.Κ.: 440 02)
 • Τηλ: 2657022203
 • Ἠλ. Ταχυδρομεῖον (e-mail): info@imdpk.gr

 • Εἰς ΚΟΝΙΤΣΑΝ (Τ.Κ.: 44100)
 • Τηλ: 2655022747
 • Τηλεομοιοτυπικόν (Fax): 2657029370
 • Ἠλ. Ταχυδρομεῖον (e-mail): info@imdpk.gr

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

 • Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Λιόλιος

 • 2657022203 (Δελβινάκιον)
 • 2655022747 (Κόνιτσα)
 • 6973700447
 • Τηλεομοιοτυπικόν (Fax): 2655029370 (Κόνιτσα)
 • Ἠλ. Ταχυδρομεῖον (e-mail): imdpk@imdpk.eu
 • Ἠλ. Ταχυδρομεῖον (e-mail): imdpk@imdpk.gr

Ἀρχιερατικός Επίτροπος Πωγωνίου:

 • Οἰκον. π. Φίλιππος Τσιδώνης

Ἀρχιερατικός Επίτροπος Κονίτσης:

 • Πρωτοπρ. π. Απόστολος Νάκος
 • Τ.Κ.: 44100 ΚΟΝΙΤΣΑ
 • 2655022624

Α΄ Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος:

 • Πρωτοπρ. π. Θεοφάνης Κατσούκης
 • Πωγωνιανή –Δελβινάκιον ΤΚ 44002
 • 2657031486
 • 6944798424

Β΄ Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος:

 • Οἰκον. π. Φίλιππος Τσιδώνης
 • Δολιανά – Τ.Κ.: 44002 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ
 • 2651303409
 • 6945277984

Ἱεροκήρυκες:

 • Ἀρχιμ. π. Χερουβείμ Σουτόπουλος
 • Τ.Κ.: 44100 ΚΟΝΙΤΣΑ
 • 2655025029

Συμβούλια

 • Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον
 • Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον
 • Tοπικόν Γραφεῖον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.)

Διοικητικόν Προσωπικόν

 • Γραφείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π : Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Μητροπολιτικού Ταμείου: κ. Δημήτριος Καλλιακμάνης
 • Γραφείου Γάμων: Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Λιόλιος
 • Λογιστήριον: κ. Δήμητρα Λάκκα, Βοηθός Λογιστοῦ, τηλ. 2655022747
 • Ὁδηγός Αὐτοκινήτου: Ἐξυπηρετεῖ ὁ κ. Δημήτριος Καλλιακμάνης
 • Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ: κ. Δημήτριος Καλλιακμάνης

Δείτε
ακόμη ...

Ἱστορικόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἱστορικόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Έπισκοπικός Κατάλογος

Έπισκοπικός Κατάλογος

Μητροπολίτης Σεβαστιανός

Μητροπολίτης Σεβαστιανός

Ἐνορίες, Ναοί, Μονές

Ἐνορίες, Ναοί, Μονές

Ἐνορίες, Ναοί, Μονές