Φιλάδελφος Διακονία

Διανομή Τροφίμων

Ἡ διανομή τροφίμων εἶναι μια σημαντική δραστηριότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, πού ξεκίνησε στα χρόνια τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Μετά τήν ἐνθρόνισή του στό ἀκριτικό Δελβινάκι, τήν 29η Ἰουνίου 1967 καί στήν ἐπίσης ἀκριτική Κόνιτσα τήν 1η Ἰουλίου 1967, ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐνίσχυε κατά διαστήματα φτωχές οἰκογένειες τῶν δύο ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καί Κονίτσης, μέ χρηματικά ποσά ἤ καί ποσότητες τροφίμων. 

Ἡ ὅλη προσπάθεια κορυφώθηκε, στά τέλη τοῦ 1990, μετά τήν πτώση τῶν ἀπαίσιων ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων στήν Ἀλβανία, τά ὁποῖα μέχρι τότε κρατοῦσαν φυλακισμένους Βορειοηπειρῶτες καί Ἀλβανούς. Ἀμέσως ὁ Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ξεκίνησε ἕνα τιτάνιο ἀγῶνα. Σέ ἀγαστή συννενόηση καί συνεργασία  μέ τήν βορειοηπειρωτική ὀργάνωση «ΟΜΟΝΟΙΑ» ἐξασφάλιζε ἀρχικά ἀναλυτικές καταστάσεις οἰκογενειῶν, ἀπό χωριά τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ ποικίλη πληθυσμιακή σύνθεση. Στή συνέχεια ἕνα συνεργεῖο κληρικῶν καί λαϊκῶν ἑτοίμαζε δέματα ἀνάλογα μέ τά μέλη τῆς κάθε οἰκογένειας, ἐκδιδόταν οἱ ἀπαραίτητες βίζες ὅσων θά τά συνόδευαν καί ὁριζόταν ἡ ἀκριβής ἡμέρα τῆς διανομῆς. Ἡ ὅλη προετοιμασία εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά κυλοῦν ὅλα ὁμαλά καί χωρίς προβλήματα. Οἱ δέ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί, ἀλλά καί οἱ Ἀλβανοί ἀκόμη, ἐξεδήλωναν μέ κάθε τρόπο τίς θερμές εὐχαριστίες τους πρός τόν Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ἀλλά καί τήν Ἑλλάδα. Οἱ διανομές τροφίμων συνεχίσθηκαν και συνεχίζονται, ἐμπλουτισμένες μέ διανομές σχολικῶν εἰδῶν, ποικίλο ἐξοπλισμό γιά τίς ἐκκλησίες καί τούς παλαιούς καί νέους Ἱερεῖς, οἰκονομικές ἐνισχύσεις τῶν δασκάλων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, κάλυψη ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως ἀπόρων Βορειοηπειρωτῶν καί Ἀλβανῶν, καί πολλά ἄλλα.

Παράλληλα περίπου ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἡ διανομή τροφίμων ἐπεκτέθηκε ραγδαῖα ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀπό τήν ἀρχή προτιμήθηκε ἡ λύση αὐτή, ἀντί τῶν συσσιτίων, καθώς κρίθηκε ὅτι οἱ ἔχοντες ἀνάγκη συνάνθρωποί μας δέν  πρέπει νά συνηθίσουν στά ἕτοιμα … Ἔτσι, μιά ὁμάδα κυριῶν ἑτοιμάζει δέματα ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν μελῶν τῆς κάθε οἰκογένειας καί τά ὁποῖα περιέχουν κρέας, ἐλαιόλαδο, ζυμαρικά, τοματοχυμούς, ὄσπρια, ρύζι, τυρί, γάλα ἐβαπορέ, ἀλεύρι, μαρμελάδες, κονσέρβες καί ὑλικά ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. Στήν συνέχεια ἡ διανομή πραγματοποιεῖται «ἀθορύβως» καί μέ αὐστηρά κριτήρια γιά νά «πιάνει τόπο», κατά τό κοινῶς λεγόμενο. Τά προϊόντα τῶν δεμάτων ἐξασφαλίζονται χάρη στήν οἰκονομική συνεισφορά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐπωνύμων ἤ ἀνωνύμων χριστιανῶν, ἐνῷ πολλές φορές ὑπάρχουν δωρεάν προσφορές διαφόρων τροφίμων ἀπό ἀνθρώπους μέ διάθεση προσφορᾶς στόν πάσχοντα συνάνθρωπο. 

Ἔτσι γίνεται κατορθωτό νά διανέμονται κατ’ ἔτος ἑκατοντάδες δέματα καί νά βοηθοῦνται μεμονωμένοι ἄνθρωποι ἤ καί οἰκογένειες, ὥστε νά ἐξασφαλίζουν καθημερινά τόν «ἄρτον τόν ἐπιούσιον». Στόχος, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά μήν μένει κανείς χωρίς ἕνα πιᾶτο φαγητό. Καί ἀσφαλῶς πᾶσα προσφορά, μικρή ἤ μεγάλη … οἰκονομική ἤ σέ εἶδος … εἶναι εὐχαρίστως δεκτή.

Δείτε
ακόμη ...

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Οικοτροφείο Αρρένων

Οικοτροφείο Αρρένων

Οικοτροφείο Θηλέων

Οικοτροφείο Θηλέων

Ιατρών Επίσκεψις

Ιατρών Επίσκεψις