Φιλάδελφος Διακονία

Οικοτροφείο Αρρένων

Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείο Αρρένων Κονίτσης «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός»

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, μετά τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», κατά τό ἔτος 1968, προχώρησε εἰς τήν ἵδρυση Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων, διά τήν παροχήν στέγης καί διατροφῆς σέ μαθητές Γυμνασίου, κατά προτίμηση ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Κονίτσης, οἱ ὁποῖοι θά ἐπιθυμοῦσαν νά ὑπηρετήσουν μελλοντικά τήν Ἐκκλησία ὡς Ἱερεῖς, Ἱεροκήρυκες, Θεολόγοι κ.λ.π. Τό ὄνειρο δέ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἦταν κάποια ἀπό αὐτά τά παιδιά νά χρησιμοποιηθοῦν, ὅπως ἔλεγε, «γιά τίς τρομακτικές ἀνάγκες τῆς ἀδελφῆς Βορείου Ἠπείρου». 

Τό νεόδμητο κτίριο κτίσθηκε κατά την διάρκεια τοῦ ἔτους 1969, ἐπί οἰκοπέδου εὑρισκομένου παραπλεύρως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου, ἀποκλειστικά μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Τό Ἵδρυμα συστήθηκε διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/05-11-1970 Πράξεως τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, περιλαμβανομένου τοῦ σχετικοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας αὐτοῦ, καί ἡ πρώτη Διοικοῦσα Ἐπιτροπή εἶχε ὡς Πρόεδρο τόν ἴδιον, Ἀντιπρόεδρον τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέαν Τρεμπέλαν (νῦν Μητροπολίτην Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης), Ταμίαν τόν Διευθυντήν τοῦ Μονοπωλίου Κονίτσης Γεώργιον Παπαχρηστίδην, καί μέλη τόν θεολόγον Θεόδωρον Διαμάντην (μετέπειτα Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόδωρον Διαμάντην – Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου) καί τόν ἰδιωτικόν ὑπάλληλον  Ἰωάννην Γουσγούνην. Τέλος, εἰς τό  ὑπ’ ἀριθμ. 864/τεῦχος Β΄/30-11-1970 Φ.Ε.Κ. δημοσιεύθησαν ἀμφότερα τά νομιμοποιητικά ἔγγραφα.

Τό Ἐκκλησιαστικόν Οἰκοτροφεῖον Ἀρρένων Κονίτσης «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», ξεκίνησε τήν λειτουργίαν του μέ δέκα (10) περίπου νέους μαθητές. Ἕως τῆς ἀναστολῆς λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος, λόγῳ ἐλλείψεως μαθητῶν, φιλοξενήθηκαν σέ αὐτό δεκάδες μαθητές τῶν Ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καί Κονίτσης, ἀλλά καί ἀπό περιοχές τῆς Βορείου Ἠπείρου. 

Τό οἰκογενειακό κλίμα, ἡ συστηματική μελέτη τοῦ Θείου Λόγου, ἡ συμμετοχή στην Θεία Λατρεία, ἡ στοργή, ἡ θαλπωρή, καί προπαντός ἡ χριστιανική ἀγάπη, ἀπετέλεσαν τό «σῆμα κατατεθέν» τοῦ Ἱδρύματος. Τό Ἵδρυμα συντηρήθηκε ἀποκλειστικῶς μέ δωρεές φιλανθρώπων καί φιλοθέων ψυχῶν, ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμα αὐτῶν, προερχομένων ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Πατρίδος μας. 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά καταθέτουν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους στόν κάτωθι λογαριασμό. Θά ἐκδίδεται ἐν συνεχεία ἀπόδειξη ἰσχυρή γιά τήν Ἐφορία.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ  ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
“ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ” – Α.Φ.Μ. 090165269 – ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ BIC ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
  ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA

386 / 545096 – 94 

386 / 545044 – 63

GR35 0110 3860 0000 3865 4509 694

GR40 0110 3860 0000 3865 4504 463

  ALPHA CRBAGRAA 770.00.2002.006912 GR34 0140 7700 7700 0200 2006 912

Δείτε
ακόμη ...

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Οικοτροφείο Θηλέων

Οικοτροφείο Θηλέων

Διανομή Τροφίμων

Διανομή Τροφίμων

Ιατρών Επίσκεψις

Ιατρών Επίσκεψις