Ιερατικά Συνέδρια

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ΔρυϊνουπόλεωςΠωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει μέ τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα Ἱερῶν Μητροπόλεων, καθιέρωσε πρίν ἀπό πολλές δεκαετίες τήν διεξαγωγή Μηνιαίων Ἱερατικῶν Συνάξεων. Γιά τήν μέν Ἐπαρχία Πωγωνίου πραγματοποιοῦνται στό Δελβινάκι, ἐνῷ γιά τήν Ἐπαρχία Κονίτσης στήν Κόνιτσα. Σέ αὐτές συζητοῦνται διάφορα θέμαντα ποιμαντικῆς διακονίας, λειτουργικῆς ἤ διοικητικῆς φύσεως, προγραμματισμοῦ δραστηριοτήτων, καθώς καί ὅ,τι ἄλλο κρίνεται ἀπαραίτητο γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν Ἐνοριῶν, Ἱερῶν Μονῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γενικώτερα. Ἀκολουθεῖ εὐρεία συζήτηση γιά τήν ἐπίλυση τυχόν ἐρωτημάτων ἤ καί τήν διευκρίνιση ἀσαφειῶν καί  ἀποριῶν.

 

Ἐπίσης κατ’ ἔτος πραγματοποιεῖται τό Γενικό Ἱερατικό Συνέδριο, συνήθως τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, στούς χώρους κάποιας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Πωγωνίου ἤ τῆς Κονίτσης. Σέ αὐτό γίνονται εἰσηγήσεις ἐπί διαφόρων θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τούς Ἐφημερίους ἤ, γενικώτερα, τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος. Ὁμιλητές εἶναι κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ ἀπό ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις, κατηρτισμένοι στό ἀντικείμενο πού παρουσιάζουν. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς κάθε εἰσηγήσεως, ἀκολουθεῖ συζήτηση γιά τήν ἀπάντηση ἐρωτήσεων καί προβληματισμῶν, ἐπί τῷ τέλει τῆς κατά τό δυνατόν πλήρους καλύψεως τοῦ ἑκάστοτε θέματος. 

Δείτε
ακόμη ...

Ποιμαντικές Δραστηριότητες

Ποιμαντικές Δραστηριότητες

Αίθουσες – Πνευματικά Κέντρα

Αίθουσες – Πνευματικά Κέντρα

Πνευματική Διακονία

Πνευματική Διακονία