Ἐνορίες, Ναοί, Μονές

Επαρχίας Πωγωνίου

1. Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου

2657022433 (Ι.Ν.)

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ - 440 02

Ἀρχιμ. Λιόλιος Νικόλαος

2. Ιερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου

Ἁγία Μαρίνα - 440 02

3. Ιερός Ναός Ἁγίου Νικολάου

Ἅγιος Κοσμᾶς - 440 06

4. Ιερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ἄνω Παρακάλαμος - 440 04

5. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

Ἄνω Ραβένια - 440 04

6. Ιερός Ναός Ἁγίου Νικολάου

Ἀργυροχώριον - 440 02

7. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

2653031998 (ΟΙΚ.)

Ἀρετή - 440 04

Ἱερεύς Σιουρᾶς Σπυρίδων

8. Ιερός Ναός Ὑπαπαντή Χριστοῦ

6946583497 (ΚΙΝ.)

Βασιλικόν - 440 06

Ἱερεύς Κοῦρος Βασίλειος

9. Ιερός Ναός Ἁγίου Νικολάου

2651035049 (ΟΙΚ.)

Βήσσανη - 440 06

Ἱερεύς Μήτσης Γεώργιος

10. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

Βραστοβᾶ - 440 02

11. Ιερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου

Βροντισμένη - 440 03

12. Ιερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου

Δημόκορη - 440 02

13. Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου

2651303409 (ΟΙΚ.)

Δολιανά - 440 04

Ἱερεύς Τσιδώνης Φίλιππος

14. Ιερός Ναός Ἁγίου Νικολάου

Δολόν - 440 02

15. Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου

Δρυμάδες - 440 02

16. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

2651303409 (ΟΙΚ.)

Ζάβροχον - 440 02

Οἰκον. Τσιδώνης Φίλιππος

17. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου

Κακόλακκος - 440 06

18. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος

Καστανή - 440 02

19. Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου

Κάτω Λάβδανη - 440 02

20. Ιερός Ναός Εὐαγγελισμού της Θεοτόκου

6978307246(ΚΙΝ.)

Κάτω Μερόπη - 440 06

Ἱερεύς Συντάκας Γεώργιος

21. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος

2653031227 (ΟΙΚ.)

Κάτω Παρακάλαμος - 440 04

Ἱερεύς Καρέτσος Ἀνδρέας

22. Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου

Κάτω Ραβένια - 440 04

23. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

Κεράσοβον - 440 02

24. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

2651401317 (ΟΙΚ.)

Κεφαλόβρυσον - 440 06

Ἱερεύς Μπούμπας Γεράσιμος

25. Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου

2655023425 (ΟΙΚ.)

Κουκλιοί - 440 04

Ἱερεύς Τόλης Γεώργιος

26. Ιερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου

Κρυονέριον - 440 06

27. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

2651044273 (ΟΙΚ.)

Κτίσματα - 440 02

Ἱερεύς Μαγκάκης Δημήτριος

28. Ιερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου

Λάβδανη - 440 02

29. Ιερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου

Λίμνη - 440 06

30. Ιερός Ναός Προφήτη Ἡλιοῦ

Μαυροβούνιον - 440 04

* Ἅπασαι αἱ φερόμεναι κεναί ἐνορίαι ἐξυπηρετοῦνται ὑπό των ἐφημερίων των ὁμόρων ἀυταίς.

Δείτε
ακόμη ...

Ἐνορίες

Ἐνορίες

Ἱεροί Ναοί

Ἱεροί Ναοί

Ἱερές Μονές

Ἱερές Μονές

Ναοί Και Εξωκλήσια Στο Δελβινάκι

Ναοί Και Εξωκλήσια Στο Δελβινάκι

Ναοί Και Εξωκλήσια Στην Κόνιτσα

Ναοί Και Εξωκλήσια Στην Κόνιτσα

Ἱερός Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ