Έργα σε εξέλιξη

Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

Ανέγερση

Στίς ἀρχές τοῦ ἔτους 2000, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔγινε ἀποδέκτης τοῦ αἰτήματος κάποιων μερικῶν και φιλομονάχων ψυχῶν νά μονάσουν σέ κάποια περιοχή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του. Ἦταν γυναῖκες προερχόμενες ἀπό τήν Ἀθήνα, μέ πόθο νά ὑπηρετήσουν τήν ἀκριτική καί ὀλιγάνθρωπη ἐπαρχία. Περιηγήθηκαν πολλές περιοχές, καθώς καί ὑφιστάμενες Ἱερές Μονές, καί κατέληξαν στήν περιοχή «Ἅγιος Κωνσταντῖνος», τοῦ Δ.Δ. Καλιθέας, τοῦ Δήμου Κονίτσης. Ἐκεῖ, μέσα σέ ἕνα κατάφυτο περιβάλλον, ἐντοπίσθηκε ὁ κατάλληλος χῶρος, πολύ κοντά στήν Ἐθνική Ὁδό Ἰωαννίνων – Κοζάνης, περίπου δέκα λεπτά πρίν φθάσει κανείς στήν πόλη τῆς Κονίτσης. 

Ἔγινε ἡ ἀνάθεση στόν διακεκριμμένο Ἀρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Γεώργιο Πούλιο, τῆς ἐκπονήσεως τῆς πλήρους μελέτης γιά τήν κατασκευή αὐτή. Τό ἔτος 2002 ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἀπαραίτητες μελέτες, ἐνῷ στό μεταξύ εἶχαν ὁλοκληρωθεῖ ἡ παραχώρηση τῆς ἐκτάσεως, ἡ κατάθεση τῶν ἀπαραιτήτων δικαιολογητικῶν, ἡ ἔκδοση τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὑπό τῆς Ναοδομίας (νῦν Ὑπηρεσίας Δομήσεως) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί τοῦ σχετικοῦ Φ.Ε.Κ.  

Ἔτσι, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στις 14 Σεπτεμβρίου 2002, ἔγινε ἡ θεμελίωση τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς «ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, παρουσία πλῆθους πιστῶν ἀπό τήν Κόνιτσα ἀλλά καί τόν Νομό Ἰωαννίνων γενικώτερα. Στήν σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν σημασία τῶν Ἱερᾶν Μονῶν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί στήν ἀνάγκη οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς ὅσων ἔχουν τήν δυνατότητα, γιά νά ὁλοκληρωθῇ σύντομα ἡ ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ἀμέσως ξεκίνησε ὁ καθαρισμός τοῦ οἰκοπέδου, καί ἀκολούθησαν οἱ ἐκσκαφές, ἡ θεμελίωση καί οἱ λοιπές ἀρχικές ἐργασίες. Πολλές ψυχές συνεισέφεραν μέ μικρά ἤ καί μεγάλα χρηματικά ποσά καί τό Μοναστήρι προχωροῦσε μέ γοργούς ρυθμούς. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἐνσκήψασα οἰκονομική κρίση ἔπληξαν καί τό ἔργο αὐτό. Ἔκτοτε οἱ ἐργασίες συνεχίζονται μέ ἀργό ρυθμό, χωρίς ὡστόσο νά  δοκιμάζονται οἱ ἀντοχές καθώς καί ἡ πίστη ὅλων μας. Συνεχίζεται ἡ ὅλη προσπάθεια, καί μέσῳ τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀναπέμπονται πρός τόν Δωρεοδότη Κύριο εὐχές, προσευχές καί ἱκεσίες γιά τήν ὁλοκλήρωση ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὅταν αὐτό συμβῇ θά ἀκολουθήσῃ ἡ στελέχωσή της καί θά ἀποτελῇ, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, φάρο παρηγοριᾶς καί ἐλπίδος γιά ὅλους τούς χριστιανούς.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά καταθέτουν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους στόν κάτωθι λογαριασμό. Θά ἐκδίδεται ἐν συνεχεία ἀπόδειξη ἰσχυρή γιά τήν Ἐφορία.

ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ
“ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ” – Α.Φ.Μ. 800160532 – ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ BIC ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
  ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA 386 / 545124 – 82 GR31 0110 3860 0000 3865 4512 482

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

Δείτε
ακόμη ...

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ