Έργα σε εξέλιξη

Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

Ανέγερση

Μετά τήν ἁγιοκατάταξη ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀποφάσισε τήν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ὁσίου ἀνέγερση Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, καθώς καί τήν δημιουργία Ἱεροῦ Προσκυνήματος, κατά τά πρότυπα τῶν Ἱδρυμάτων «Εὐαγγελιστρίας τῆς Τήνου» καί «Παναγίας Σουμελᾶ» Βερμίου.

Κατά τόν μῆνα Νοέμβριο τοῦ ἔτους 2001, στήν περιοχή τῆς Κάτω Κονίτσης, εἶχε θεμελιωθεῖ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τοῦ Καππαδόκου. Καί τοῦτο καθώς στήν περιοχή αὐτή εἶχαν ἐγκατασταθεῖ, λόγῳ τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν, πρόσφυγες ἀπό τήν Καππαδοκία, οἱ ὁποῖοι πιστοί στις ρίζες τους, σέβονται καί τιμοῦν τόν πατριώτη τους Ἅγιο. Τό ἀπαραίτητο οἰκόπεδο παραχωρήθηκε δωρεάν ἀπό τόν Δῆμο Κονίτσης. Ἀμέσως μετά ξεκίνησαν οἱ σχετικές ἐργασίες, οἱ ὁποῖες ὅμως στήν συνέχεια διεκόπησαν λόγῳ ἐλλείψεως χρημάτων. Δημιουργήθηκε μόνο ἡ θεμελίωση καί οἱ πλευρές τοῦ ὑπογείου, στό ὁποῖο προοριζόταν νά δημιουργηθῇ Ἱερό Παρεκκλήσιο πρός τιμήν τῶν λοιπῶν Ἁγίων τῆς Καππαδοκίας.

Τό ἔτος μετά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀποφασίσθηκε ὅπως στό μέν ὑπόγειο δημιουργηθεῖ ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τοῦ Καππαδόκου, στό δέ ἰσόγειο αὐτός τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Παράλληλα νά δημιουργηθοῦν βοηθητικά κτίρια, ὥστε νά ὁλοκληρωθῇ ἡ κατασκευή τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος. Ὁ Δῆμος Κονίτσης παραχώρησε ἕνα συμπληρωματικό οἰκόπεδο γιά τό σκοπό αὐτό.  

Ἔγινε ἡ ἀνάθεση στό μελετητικό γραφεῖο τοῦ ζεύγους διακεκριμμένων Ἀρχιτεκτόνων Μηχανικῶν κ. Γεωργίου Κουφοπούλου (Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Ἀρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρῶν) καί κ. Μαρίνης Μυριανθέως, ἡ ἐκπόνηση τῆς πλήρους μελέτης γιά τήν κατασκευή αὐτή. Δημιούργησαν ἕνα μοναδικό σχέδιο γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ὅλου ἔργου, ἀπόλυτα ἐναρμονισμένο στήν ἠπειρωτική ἀρχιτεκτονική, ἀλλά καί τήν πόλη τῆς Κονίτσης. 

Τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα θά ἀνακοινωθῇ ὁ ἀναλυτικός προϋπολογισμός καί ἡ πλήρης κοστολόγηση κάθε ἐπιμέρους φάσεως τοῦ ἔργου, ὥστε, ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἐπιτροπή Ἀνεγέρσεως πού ἔχει ἤδη συσταθεῖ, νά ἀναλάβει τήν ἀναζήτηση πόρων γιά τήν συνέχιση τῶν ἐργασιῶν. Σήμερα ἡ Ἐπιτροπή Ἀνεγέρσεως ἔχει ὡς μέλη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην   Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, ὡς Πρόεδρον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην   Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ, τόν Δήμαρχον Κονίτσης κ. Νικόλαον Ἐξάρχου, τόν δικηγόρον κ. Ἀθανάσιον Κίτσιον, τόν οἰκονομολόγον κ. Χαρίλαον Κοντογιάννην, τόν συνταξιοῦχον ἐκπαιδευτικόν κ. Βασίλειον Μάτσιαν καί τό μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Τουρισμοῦ κ. Γεώργιον Τάσιον. 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά καταθέτουν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους στόν κάτωθι λογαριασμό. Θά ἐκδίδεται ἐν συνεχεία ἀπόδειξη ἰσχυρή γιά τήν Ἐφορία.

ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ
Ι. Ν. ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ BIC ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
  ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA 386 / 001152 – 57 GR91 0110 3860 0000 3860 0115 257
  ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA 386 / 615018 – 74 GR39 0110 3862 0000 3866 1501 874

(Σέ $)

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

Δείτε
ακόμη ...

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ