Έργα σε εξέλιξη

Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ανακαίνιση

Τά τελευταῖα χρόνια ὁ Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός τοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» στήν Κόνιτσα ἔγινε πόλος ἔλξεως γιά τούς ντόπιους ἀλλά καί τούς πολυπληθεῖς ἐπισκέπτες. Ὅταν μάλιστα ἔγινε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, οἱ ἐπισκέπτες πολλαπλασιάσθηκαν καθώς κοντά στόν Ἱερό Ναό βρίσκεται ἡ πατρική οἰκία τοῦ Ὁσίου, καί μπορεί κανείς νά συνδυάσῃ τά δύο Προσκυνήματα.

Ἔτσι, κατά τήν διάρκεια τοῦ 2019, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀποφάσισε τήν δημιουργία σέ χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μιᾶς Ἐκθέσεως Ἐκκλησιαστικῶν ΕἰδῶνΚαί τοῦτο καθώς, ἀφ’ ἑνός μέν μέχρι τότε δέν ὑπῆρχε κάτι ἀντίστοιχο στην Κόνιτσα, ἀφ’ ἑτέρου δε, ὑπῆρχε ἀπό καιρό ἡ ἀνάγκη νά παραμένει ἀνοικτός, ὅσο τό δυνατόν περισσότερο κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας, ὁ Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός, γιά νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ πιστοί.

Στήν Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν δόθηκε ἡ ὀνομασία «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ» καί τακτοποιήθηκε ἡ φορολογική της ὑπόσταση καί νομιμοποίηση. Ξεκίνησε καί προχωρεῖ ἡ ἀνακαίνιση τοῦ παραχωρηθέντος χώρου, ἐνῷ θά ἀκολουθήσει ἡ τοποθέτηση τῶν κατάλληλων προθηκῶν καί τῶν ἐκθεμάτων. Στή συνέχεια θά καταβληθῇ προσπάθεια νά ὀργανωθῇ κατάλληλα καί νά ἐξυπηρετῇ μέ κάθε πρόσφορο τρόπο τά αἰτήματα ὅσων τήν ἐπισκέπτονται. Στόχος, στό ἑπόμενο χρονικό διάστημα ἀπό τήν ἐπίσημη ἔναρξη λειτουργίας της, νά ξεκινήσῃ ἡ λειτουργία ἠλεκτρονικοῦ τμήματος γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν μακράν εὑρισκομένων.  

Στήν Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν θά ἐκτίθενται πνευματικά, ἐποικοδομητικά, παιδικά, ἐθνικοῦ περιεχομένου καθώς καί ἄλλων εἰδῶν βιβλία, ψηφιακοί δίσκοι, κασσέτες, ἐκκλησιαστικά εἴδη, καί πολλά ἀκόμη. Ἐπίσης θά προβάλλονται οἱ κατά καιρούς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, διά τῶν ὁποίων στηρίζονται τά ἔργα πού κατά καιρούς αὐτή ἐπιτελεῖ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Δείτε
ακόμη ...

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ