Έργα σε εξέλιξη

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Αγιογράφηση

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, καί τήν τέλεση τῶν ἐγκαινίων του, λόγῳ τῆς ἐνασχολήσεώς του μέ τά γενικώτερα θέματα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί μέ τίς περιοδεῖες του ἀνά τήν Ἑλλάδα γιά τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, δέν ἄρχισε τήν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τό ἔργο αὐτό ξεκίνησε μετά τήν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου. Ἔτσι ἄρχισε ἡ σχετική ἔρευνα στόν ἑλλαδικό χῶρο, γιά τήν ἐξεύρεση ἱκανοῦ καί κατάλληλου ἁγιογράφου, ἔτσι ὥστε τό τελικό ἀποτέλεσμα νά εἶναι ὄντως μοναδικό.

Τό ἔτος 2002, ἀνέλαβε ὁ καταξιωμένος ἁγιογράφος κ. Παῦλος Σιδέρης, ὁ ὁποῖος καί συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ἔχει ἤδη ἱστορήσει τό ἡμισφαίριο, τό τύμπανο καί τά σφαιρικά τρίγωνα τοῦ τρούλου · οἱ τέσσερις πεσσοί πού στηρίζουν τόν τροῦλο μαζί μέ τά τόξα τους · τμῆμα τοῦ σταυρικοῦ τετραγώνου τῆς ὀροφῆς καί περιμετρικῶν τοίχων.   

Μέ τήν βοήθεια ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, πού προσέφεραν μικρά ἤ μεγάλα ποσά, σήμερα ἔχει ὁλοκληρωθῆ περίπου τό 30% τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Εὐχή ὅλων ἡ συνέχιση τῶν δωρεῶν, ὥστε, Θεοῦ θέλοντος, τό συντομώτερο δυνατό ἡ ἁγιογράφηση νά ὁλοκληρωθῇ, καί ὁ Ἱερός Ναός «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» στήν Κόνιτσα νά ἀποτελεῖ ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλη τήν πατρίδα μας. 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά καταθέτουν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους στόν κάτωθι λογαριασμό. Θά ἐκδίδεται ἐν συνεχεία ἀπόδειξη ἰσχυρή γιά τήν Ἐφορία.

ΥΠΕΡ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ  «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ»
Α.Φ.Μ. 090348271 – ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ BIC ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA 386 / 545047 – 03 GR59 0110 3860 0000 3865 4504 703

Δείτε
ακόμη ...

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ